• Medialny obraz pielgrzymek Jana Pawła II do Polski w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku na łamach „Tygodnika Mazowsze”

Medialny obraz pielgrzymek Jana Pawła II do Polski w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku na łamach „Tygodnika Mazowsze”

DOI: https://doi.org/10.19195/2083-5345.13.2
Roman Wróblewski
Google Scholar Roman Wróblewski
Publikacja:

Abstrakt

W artykule przedstawiono rekonstrukcję obrazu medialnego dwóch pielgrzymek Jana Pawła II do Polski w latach osiemdziesiątych XX wieku. Materiałem były  teksty z „Tygodnika Mazowsze”, jednego z najważniejszych czasopism drugiego obiegu wydawniczego. Jako metodę wybrano analizę zawartości czasopism. Pozwoliła ona na określenie różnic w opisach obu wizyt. Na podstawie kategoryzacji tematycznej udało się wskazać, że na obraz medialny pielgrzymek papieskich w „Tygodniku Mazowsze” wpływa głównie kontekst społeczno-polityczny. Opisy pielgrzymek są elementem czarno-białego obrazu świata.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.