Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Rozprawy i artykuły

Tom 13 (2021): Spotkania interdyscyplinarne

Nazwy powinności feudalnych, opłat i danin w akcie przekazania zamku w Ostrogu na Wołyniu z 1542 roku

  • Beata Kaczmarczyk
DOI
https://doi.org/10.19195/2083-5345.13.3
Przesłane
30 grudnia 2021
Opublikowane
30-12-2021

Abstrakt

Podstawą źródłową artykułu jest akt przekazania zamku w Ostrogu na Wołyniu z 1542 roku wpisany do Metryki Koronnej nr 65. Rękopiśmienny dokument zawiera interesujące słownictwo dotyczące kultury materialnej i społeczno-gospodarczej opisywanych terenów. W artykule przedstawiono tę część leksyki, która służyła nazywaniu powinności feudalnych, danin i opłat. Obok terminów powszechnie używanych w tym czasie w Polsce omówiono także wyrazy rzadkie i formy regionalne, charakterystyczne dla ziem litewsko-ruskich, które wcześniej w opracowaniach leksykograficznych nie zostały udokumentowane dla XVI wieku.