• Recenzja: Jolanta Szpyra-Kozłowska, „Nianiek”, „ministra” i „japonki”. Eseje o języku i płci, Universitas, Kraków 2021, ss. 495.

Recenzja: Jolanta Szpyra-Kozłowska, „Nianiek”, „ministra” i „japonki”. Eseje o języku i płci, Universitas, Kraków 2021, ss. 495.

DOI: https://doi.org/10.19195/2083-5345.13.12
Agnieszka Małocha
Google Scholar Agnieszka Małocha
Publikacja:
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.