• Polecenia zawarte w instrukcjach badań logopedycznych w kontekście naturalności komunikacyjnej

Polecenia zawarte w instrukcjach badań logopedycznych w kontekście naturalności komunikacyjnej

DOI: https://doi.org/10.19195/2083-5345.13.10
Jolanta Skowronek
Google Scholar Jolanta Skowronek
Publikacja:

Abstrakt

Dołączone do gotowych narzędzi diagnostycznych podręczniki i instrukcje wskazują, jak formułować polecenia, by we właściwy sposób przeprowadzić badanie dziecka. Niestety, wielokrotnie okazuje się to niewystarczające do tego, by dzieci swobodnie weszły w interakcję z diagnostą. Stylistyka poleceń zawartych w testach jest bowiem dalece odmienna od cech dziecięcego języka i komunikacji dziecięcej. W artykule zostały przeanalizowane polecenia Całościowego badania logopedycznego Danuty Emiluty-Rozyi oraz Kart Oceny Logopedycznej Dziecka Joanny Gruby w kontekście naturalności komunikacyjnej. Uzyskane wyniki wskazują na brak cech oralności w pierwszym narzędziu i nagromadzenie cech języka mówionego w teście KOLD.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.