• Filmowe cechy zwiastuna do książki

Filmowe cechy zwiastuna do książki

DOI: https://doi.org/10.19195/2083-5345.13.5
Łukasz Śmigiel
Google Scholar Łukasz Śmigiel
Publikacja:

Abstrakt

W szerszym ujęciu tekst dotyczy rosnącej popularności zwiastunów wideo do książek. Jego autor tłumaczy ich funkcje i określa miejsce w sferze kultury czytania. W ujęciu węższym — analizie poddano filmowe cechy trailerów literackich, które zostają zestawione z tradycyjnymi zwiastunami kinowymi. Artykuł poddaje wstępnej analizie różne aspekty techniczne produkcji tego rodzaju, ze szczególnym uwzględnieniem narzędzi typu cinematic book trailer. Omawiane zagadnienia wiążą się z kwestiami fundamentalnymi dla tworzenia skutecznej komunikacji w dynamicznie rozwijającej się przestrzeni online: komunikacji pomiędzy czytelnikami, autorami a producentami książkowych zwiastunów, które w najbliższym czasie mogą stać się jedną z bardziej  popularnych i dopracowanych form promocji literatury w internecie.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.