Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Tom 13 (2021): Spotkania interdyscyplinarne

Opis jednostki leksykalnej „covidianin”

  • Olga Matyjaszczyk-Łoboda
DOI
https://doi.org/10.19195/2083-5345.13.7
Przesłane
30 grudnia 2021
Opublikowane
30-12-2021

Abstrakt

Celem artykułu jest opis jednostki leksykalnej covidianin. W artykule ustalono zapis ortograficzny omawianego leksemu oraz jego budowę słowotwórczą. Następnie opisano znaczenie tego leksemu oraz zakres jego użycia. Znaczenie badanej jednostki leksykalnej wyszczególniono na podstawie dostępnych definicji, zgromadzonego materiału językowego oraz materiału graficznego. W artykule opisane zostały ponadto synonimia i antonimia leksemu covidianin, co pozwoliło doprecyzować zakres użycia opisywanego leksemu.