• Nazwy ukraińskich drużyn piłkarskich z perspektywy historycznej

Nazwy ukraińskich drużyn piłkarskich z perspektywy historycznej

DOI: https://doi.org/10.19195/2083-5345.13.9
Iryna Protsyk
Google Scholar Iryna Protsyk
Publikacja:

Abstrakt

W artykule przeanalizowano nazwy drużyn piłkarskich z perspektywy ponad stu lat historii futbolu na Ukrainie. Przedstawiono nazwy własne oraz słownictwo apelatywne, które stało się podstawą motywacyjną do nominacji ukraińskich drużyn piłkarskich. Wśród onimów są nazwy państwa narodowego, nazwy etnograficznych regionów Ukrainy, nazwy miejscowości — miast, miasteczek, wsi, historycznie ważne toponimy, hydronimy, oronimy, antroponimy, nazwy stowarzyszeń sportowych i przedsiębiorstw. Mniejsza grupa to nazwy apelatywne: nominacje symboli państwowych i narodowych Ukrainy, nazwy terenów typowych dla Ukrainy,nominacje zwierząt, roślin, a także nazwy mieszkańców różnych regionów Ukrainy, nazwy osób wykonujących różne zawody lub różną działalność, nazwy odnoszące się do produkcji przedsiębiorstw. Na podstawie analizy motywacji tych nominacji wykazano, iż dzięki wpływom narodowym, które zadecydowały o wyborze nazw drużyn piłkarskich, zachowana jest ciągłość tradycji narodowych i kulturowych w nominacji.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.