Joseph Stalin’s statements on language and linguistics as verbal acts of autocracy

Paweł Nowak
Google Scholar Paweł Nowak
Rafał Zimny
Google Scholar Rafał Zimny
Publikacja:

Abstrakt

Wypowiedzi Józefa Stalina na temat języka i językoznawstwa jako werbalne przejawy autokracji

Celem pracy jest przedstawienie z perspektywy metajęzykowej poglądów Stalina na język i językoznawstwo traktowanych tutaj jako integralna część kontrolowanego przez państwo systemu propagandy w Związku Radzieckim w latach 50. XX w.

     Prezentacja historycznego i społecznego kontekstu, który umożliwił Stalinowi krytyczną analizę teorii językoznawczej Nikołaja Marra, poprzedza omówienie głównych aspektów tej teorii, co z kolei stanowi tło krótkiej analizy poglądów językoznawczych Stalina i ich roli w konstruowaniu propagandowego dyskursu.
     Zdaniem autorów wypowiedzi Stalina dotyczące języka i językoznawstwa są przejawami jego władzy nad imperium sowieckim, jego ideologią i językiem.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.