Tom 7 (2016): 7, 2014, Język polityki – historia i współczesność

Rozprawy [131]

Obraz Rzeczypospolitej w wypowiedziach posłów sejmu 1793 roku jako przejaw słabości władzy ustawodawczej
7, 2014, Język polityki – historia i współczesność, Strony 9 - 26
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Zdobywanie władzy — zawłaszczanie języka akcje propagandowe poprzedzające powstanie PRL
7, 2014, Język polityki – historia i współczesność, Strony 27 - 35
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Rytualizacja w języku władzy komunistycznej PRL
7, 2014, Język polityki – historia i współczesność, Strony 37 - 50
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Karta Niemieckich Wypędzonych ze Stron Ojczystych z 1950 roku jako komponent etosu Związku Wypędzonych BdV — Bund der Vertriebenen
7, 2014, Język polityki – historia i współczesność, Strony 51 - 65
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Joseph Stalin’s statements on language and linguistics as verbal acts of autocracy
7, 2014, Język polityki – historia i współczesność, Strony 67 - 74
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Faktoid jako operatywna fikcja w medialnym dyskursie politycznym
7, 2014, Język polityki – historia i współczesność, Strony 103 - 113
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Strategie propagandowe w dyskursie stalinowskim skierowanym do młodzieży
7, 2014, Język polityki – historia i współczesność, Strony 75 - 87
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Władza emocji czy władza nad emocjami — dyskursywne reprezentacje emocji
7, 2014, Język polityki – historia i współczesność, Strony 89 - 102
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
„Misjonarz” i „fachowiec” — dwie figury implikowane przez „ja” nadawcze w polskich tekstach politycznych po 1989 roku
7, 2014, Język polityki – historia i współczesność, Strony 115 - 126
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF

[134]

Strony redakcyjne i spis treści
7, 2014, Język polityki – historia i współczesność, Strony 1 - 6
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF

Recenzje i omówienia [133]

Recenzja: Bożena Taras, Agresja. Studium semantyczno- pragmatyczne
7, 2014, Język polityki – historia i współczesność, Strony 203 - 205
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF