• Faktoid jako operatywna fikcja w medialnym dyskursie politycznym

Faktoid jako operatywna fikcja w medialnym dyskursie politycznym

Barbara Kudra
Google Scholar Barbara Kudra
Publikacja:

Abstrakt

The factoid as operative fiction in the media political discourse

The article shows the relations between the notions of factoid and so-called operative fiction, and the role factoids play in the creation of this fiction.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.