Strategie propagandowe w dyskursie stalinowskim skierowanym do młodzieży

Sławomir Ożóg
Google Scholar Sławomir Ożóg
Publikacja:

Abstrakt

Propaganda strategies in the Stalinist discourse addressed to young people

The article is an attempt to fill a gap in studies of the language of communist propaganda. It focuses on propaganda strategies in the Stalinist discourse addressed to young people. What the analysed texts have in common is also their journalistic nature. The source material comes from the period of 1944–1956. It encompasses written texts from national daily papers as well as congress proceedings published in thousands of copies.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.