Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 1Ideologie w słowach i obrazach

Published 1 grudnia 2008

Issue description

Oblicza Komunikacji to czasopismo poświęcone studiom nad dyskursem (discourse studies). Głównym obszarem naszego zainteresowania są badania współczesnej komunikacji w kontekście historycznym, społecznym i kulturowym.

Czasopismo jest transdyscyplinarne. To szeroko otwarte forum wymiany myśli dla komunikologów o różnych orientacjach metodologicznych (lingwistów, socjologów, psychologów, pedagogów, historyków, medioznawców i in.).

Oblicza Komunikacji to pismo poświęcone interdyscyplinarnym badaniom nad tekstem, dyskursem i komunikacją. Jego najważniejszym celem jest wypracowanie w Polsce zintegrowanych narzędzi pozwalających opisywać wszelkie przejawy i aspekty dyskursu.

Artykuły

  1. Wstęp