Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 15Efemery — ulotne i trwałe

Published 17 kwietnia 2024

Issue description

Tematem piętnastego numeru „Oblicz Komunikacji” jest gatunkowa rozmaitość tekstów ulotnych. Efemery, kategoria bardziej pojemna niż druki ulotne czy dokumenty życia społecznego, stały się dla autorów punktem wyjścia do podjęcia zagadnień natury językoznawczej, historyczno- i teoretycznoliterackiej, teatrologicznej, historycznej, kulturoznawczej, socjologicznej. Redaktorzy tomu mają nadzieję, że poruszone w artykułach kwestie okażą się inspiracją do dalszych badań i do dyskusji – bynajmniej nie ulotnych – na temat efemer.

Pełny numer