• Dziedziczenie i międzypokoleniowa wymiana w parafii Bujaków, 1766-1803, głos w dyskusji nad geografią europejskich form rodzinnych

Dziedziczenie i międzypokoleniowa wymiana w parafii Bujaków, 1766-1803, głos w dyskusji nad geografią europejskich form rodzinnych

wuwr wuwr
Google Scholar wuwr wuwr
Publikacja:

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.