Tom 26 Nr (2012): 26, 2005

[22]

Od redakcji
26, 2005, Strony 7 - 10

Studia [1]

40-lecie działalności Sekcji Demografii Historycznej Komitetu Nsuk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk
26, 2005, Strony 11 - 21
O miejscu i perpektywach badań społeczno-demograficznych słów kilka
26, 2005, Strony 23 - 26
Rodzina staropolska na tle europejskim. Podobieństwa i różnice rytmów rozwoju
26, 2005, Strony 27 - 45
Rodzina na Górnym i Dolnym Śląsku w XVIII-XIX wieku. Kontynuacje i zmiany demograficzne
26, 2005, Strony 47 - 60
Rekonstrukcja rodziny gubińskiej w pierwszej połowie XVIII wieku
26, 2005, Strony 61 - 77
Dziedziczenie i międzypokoleniowa wymiana w parafii Bujaków, 1766-1803, głos w dyskusji nad geografią europejskich form rodzinnych
26, 2005, Strony 79 - 116
Cykl rozwojowy gospodarstwa chłopskiego na przykładzie wsi parafii Będków na podstawie spisu ludności z 1791 roku
26, 2005, Strony 117 - 130
Społeczność osad olęderskich w parafii Pszczew od XVIII do pierwszej połowy XIX wieku
26, 2005, Strony 131 - 144
Zaludnienie ziem polskich w XIX i na początku XX wieku
26, 2005, Strony 145 - 156
Transformacja demograficzna a industrializacja na przykładzie Prus Zachodnich na przełomie XIX i XX wieku
26, 2005, Strony 157 - 166
Współczesna demografia regionalna i kilka wniosków z niej wypływających dla innych badań w mikroskali
26, 2005, Strony 167 - 189