• Cykl rozwojowy gospodarstwa chłopskiego na przykładzie wsi parafii Będków na podstawie spisu ludności z 1791 roku

Cykl rozwojowy gospodarstwa chłopskiego na przykładzie wsi parafii Będków na podstawie spisu ludności z 1791 roku

Konrad Rzemieniecki
Google Scholar Konrad Rzemieniecki
Publikacja:

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.