(64) 2025: Mity i alegorie ukraińskie

14-02-2024

W związku z przypadającą w roku 2025 dwusetną rocznicą publikacji Marii Antoniego Malczewskiego (1825) proponujemy, by 64. zeszyt rocznika „Prace Literackie” poświęcić zagadnieniom związanym z interpretacjami oraz transformacjami mitów i alegorii ukraińskich w literaturze i kulturze polskiej. Wydaje się, że dyskurs szkoły ukraińskiej domaga się uzupełnień i dopowiedzeń, podobnie jak literackie reinterpretacje zainicjowanych przez nią mitów i alegorii. W szczególności zachęcamy do zwrócenia uwagi na następujące zagadnienia:

  • projektowany przez przedstawicieli szkoły ukraińskiej mitogenny typ obrazowania przestrzeni stepowej;
  • utrwalanie stereotypów mitu stepowego;
  • mitologizacja i demitologizacja metafor przestrzennych, symboliki regionalizującej, mitycznych bohaterów;
  • alegorie Ukrainy w ujęciu geopolitycznym, społecznym, kulturowym,
  • mit nierozpoznanego „kraju słowiańskiego” jako symbolicznej przestrzeni wolności i niezależności;
  • kreacje bohaterów „ukraińskich” jako dysponentów wartości ukraińskich.

Zapraszamy do podjęcia studiów nie tylko nad wielorako już wyeksploatowaną w badaniach literaturoznawczych twórczością XIX-wieczną, lecz również zwrócenie uwagi na współczesne aspekty tej problematyki. Przyjmujemy również teksty do działu Varia, a także recenzje monografii naukowych. Na Państwa artykuły będziemy oczekiwać do końca grudnia 2024 roku. Teksty należy przygotować zgodnie z wytycznymi: https://wuwr.pl/plit/for-authors