Rada Redakcyjna

Prof. dr Andrzej Baranow (Wileński Uniwersytet Edukologiczny, Republika Litewska)

Prof. dr hab. Janusz Degler (Uniwersytet Wrocławski, Polska)

Prof. dr Mirja Lecke (Ruhr-Universität Bochum, RUB, Niemcy)

Prof. dr hab. Jacek Łukasiewicz (Uniwersytet Wrocławski, Polska)

Prof. UWr dr hab. Przemysława Matuszewska (Uniwersytet Wrocławski, Polska)

Prof. dr hab. Wiesław Rzońca (Uniwersytet Warszawski, Polska)

Prof. UŚ dr hab. Leszek Zwierzyński (Uniwersytet Śląski, Polska)