O czasopiśmie

„Prace Literackie” są recenzowanym czasopismem naukowym wydawanym przez Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukazują się od grudnia 1956 roku. Redaktorami naczelnymi pisma od początku byli uznani historycy literatury polskiej: prof. Tadeusz Mikulski, prof. Bogdan Zakrzewski, prof. Lesław Tatarowski, prof. Marian Ursel.

W 2020 roku redaktor naczelną czasopisma została prof. Małgorzata Łoboz.

„Prace Literackie” są czasopismem o profilu literaturoznawczym, uwzględniającym szerokie konteksty interpretacyjne literatury polskiej i światowej. Szczególnym zainteresowaniem redakcji cieszą się artykuły z dziedziny literaturoznawstwa, podejmujące następującą problematykę:

 • analizę utworów literackich w różnorakich kontekstach kulturowych
 • charakterystykę twórczości uznanych poetów, pisarzy, dramaturgów i twórców kultury
 • biografistykę literacką
 • geografię literacką
 • interdyscyplinarne badania nad literaturą
 • badania nad tradycją literacką w ujęciu antropologicznym, społecznym, kulturowym
 • analizę toposów, motywów, symboli literackich w ujęciu tradycyjnym i kulturowym
 • teorię literatury

Wszystkie artykuły powinny realizować standardy publikacji naukowej. Nie przyjmujemy do druku utworów literackich (poezji, prozy, dramatu), ani publicystyki literackiej (z wyjątkiem recenzji).

Na łamach pisma artykuły publikują badacze starszego pokolenia, jak i młodsi, a także debiutujący naukowo humaniści, doktoranci, uczestnicy konferencji naukowych.

Abstrakty artykułów opublikowanych w "Pracach Literackich" znajdują się w bazie Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS), bazie Erih+, a także w The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (na podstawie stosownej umowy między WUWr a CEJSH), jak również w EBSCO, Federacji Bibliotek Cyfrowych i Europeanie. Dzięki porozumieniu Wydawnictwa z MLA Directory of Periodicals egzemplarze czasopisma są wysyłane również do bazy Cambridge Scientific Abstracts (CSA, ProQuest).

Zgodnie z wykazem czasopism naukowych Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. za publikację w czasopiśmie autorzy otrzymują 40 punktów.

Wersja podstawowa czasopisma: papierowa.

Unikatowy adres czasopisma: https://wuwr.pl/plit

Rocznik. Format B5

ISSN: 0079-4767

Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydawnictwo „Szermierz”
ISSN: 0079-4767
10.19195/0079-4767
Licencja

Kontakt do redakcji

Redakcja „Prac Literackich”
pl. Nankiera 15b
50−140 Wrocław


Redaktor naczelny: prof. dr hab. Małgorzata Łoboz
e-mail: malgorzata.loboz@uwr.edu.pl
Sekretarz redakcji: dr Olga Taranek-Wolańska
e-mail: olga.taranek-wolanska@uwr.edu.pl

Indeksacja

 • EBSCO
 • Erih Plus
 • Cambridge Scientific Abstracts (CSA, ProQuest)
 • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)