Komitet Redakcyjny

Prof. dr hab. Marian Ursel - redaktor naczelny

Dr Olga Taranek-Wolańska - sekretarz redakcji

Prof. UWr dr hab. Małgorzata Łoboz