Komitet Redakcyjny

Prof. dr hab. Małgorzata Łoboz (Uniwersytet Wrocławski, Polska) - redaktor naczelna

Dr Olga Taranek-Wolańska (Uniwersytet Wrocławski, Polska) - sekretarz redakcji

Prof. em. Marian Ursel (Uniwersytet Wrocławski, Polska)