Polityka wydawnicza

Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydawnictwo „Szermierz”
ISSN: 0079-4767
10.19195/0079-4767
Licencja

Kontakt do redakcji

Redakcja „Prac Literackich”
pl. Nankiera 15b
50−140 Wrocław


Redaktor naczelny: prof. dr hab. Małgorzata Łoboz
e-mail: malgorzata.loboz@uwr.edu.pl
Sekretarz redakcji: dr Olga Taranek-Wolańska
e-mail: olga.taranek-wolanska@uwr.edu.pl

Indeksacja

  • EBSCO
  • Erih Plus
  • Cambridge Scientific Abstracts (CSA, ProQuest)
  • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)