Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Z ZAGADNIEŃ PRAWA KONSTYTUCYJNEGO

Tom 120 (2020): Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Dane sędziów popierających zgłoszenia kandydatów na członków Krajowej Rady Sądownictwa jako informacja publiczna

DOI
https://doi.org/10.19195/0137-1134.120.12
Przesłane
10 czerwca 2020
Opublikowane
10-06-2020

Abstrakt

W opracowaniu poruszone zostały kwestie dotyczące uznania treści załączników do zgło-szeń kandydatów na członków Krajowej Rady Sądownictwa za informację publiczną, udostępnianą na podstawie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej, w zakresie danych sędziów udzielających takiego poparcia.

Inne teksty tego samego autora

<< < 1 2