Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Tom 126 (2021)

Zadania gminy z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w okresie epidemii COVID-19

  • Dominika Cendrowicz
DOI
https://doi.org/10.19195/0137-1134.126.1
Przesłane
21 grudnia 2021
Opublikowane
21-12-2021

Abstrakt

Przedmiotem publikacji są sposoby, po które sięgnęła gmina, by wypełnić zadania z zakre-su przeciwdziałania przemocy w rodzinie w okresie COVID-19. Występowanie przemocy domowej prowadzi do negatywnych skutków społecznych i stanowi zagrożenie dla funkcjonowania rodziny i tworzących ją osób. Wraz z wybuchem epidemii COVID-19 nastąpił wzrost aktów przemocy w rodzinie związany z przymusową izolacją domową ofiar ze sprawcami przemocy. Celem publikacji jest analiza zadań gminy z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a także sposobów ich realizacji w okresie epidemii COVID-19.