Tom 126 (2021)

Artykuły

Zadania gminy z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w okresie epidemii COVID-19
Strony 11-22
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.126.1
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Realizacja niektórych zasad prawidłowego prawodawstwa przy tworzeniu wybranych form ochrony przyrody
Strony 23-36
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.126.2
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Zabezpieczenie na nieruchomości w postępowaniu karnym jako wyraz równorzędności reguł interpretacji w praktyce orzeczniczej sądu karnego
Strony 37-48
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.126.3
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Sankcje finansowe w strukturze dochodów gmin
Strony 49-62
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.126.4
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Orzecznictwo sygnalizacyjne Trybunału Konstytucyjnego w latach 2014–2020
Strony 63-74
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.126.5
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Zakaz prowadzenia pojazdów w prawie wykroczeń — uwagi „de lege ferenda”. Część pierwsza
Strony 75-87
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.126.6
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Ograniczenie wolności wypowiedzi i wyrażania opinii w wybranych orzeczeniach Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
Strony 89-99
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.126.7
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Finansowanie samorządów — teraźniejszość i kierunki zmian
Strony 101-116
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.126.8
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Court expert status in Poland. Flagging up the selected problems
Strony 117-135
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.126.9
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Przetwarzanie danych osobowych przez gminne ośrodki pomocy społecznej w ramach przyznawania świadczeń z pomocy społecznej
Strony 137-149
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.126.10
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Evaluation of the Polish opinion-giving model applied by court experts specialising in examination of written documents. Tendencies for changes
Strony 151-162
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.126.11
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Posiedzenie przygotowawcze jako konsensualna forma zakończenia postępowania cywilnego
Strony 165-179
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.126.12
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Odwołanie od orzeczeń Komorniczej Komisji Dyscyplinarnej
Strony 183-201
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.126.13
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Odpowiednie stosowanie przepisów kodeksu karnego i przepisów kodeksu postępowania karnego w postępowaniu dyscyplinarnym wobec komorników
Strony 203-208
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.126.14
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Przewinienia dyscyplinarne komorników
Strony 209-226
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.126.15
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Odpowiedzialność karna komornika sądowego za złożenie fałszywego oświadczenia majątkowego
Strony 227-243
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.126.16
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Naruszenie przepisów o nagrywaniu czynności komornika sądowego jako przewinienie dyscyplinarne
Strony 245-257
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.126.17
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Zwłoka komornika w umorzeniu postępowania egzekucyjnego jako podstawa odpowiedzialności dyscyplinarnej
Strony 259-277
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.126.18
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Odpowiedzialność komornika sądowego za nieprawidłowe rozliczenie opłaty egzekucyjnej na podstawie przepisów kodeksu karnego skarbowego
Strony 279-293
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.126.19
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Charakterystyka przepisów dotyczących darowizny obowiązujących na ziemiach wschodnich byłego zaboru rosyjskiego pod rządami Zwodu praw Cesarstwa Rosyjskiego
Strony 297-313
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.126.20
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
116 nowela Justyniana „O żołnierzach”
Strony 315-335
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.126.21
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Efektywność klasycznych i alternatywnych akcyjnych funduszy inwestycyjnych w świetle zmian ustawy o funduszach inwestycyjnych
Strony 339-353
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.126.22
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF