Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Tom 126 (2021)

Przetwarzanie danych osobowych przez gminne ośrodki pomocy społecznej w ramach przyznawania świadczeń z pomocy społecznej

  • Justyna Węgrzyn
DOI
https://doi.org/10.19195/0137-1134.126.10
Przesłane
21 grudnia 2021
Opublikowane
21-12-2021

Abstrakt

Celem niniejszego opracowania jest analiza art. 100 ustawy o pomocy społecznej zmienionego ustawą wdrażającą RODO. Zakres tych rozważań obejmuje: określenie administratora danych; wskazanie kategorii przetwarzanych danych; realizację obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 i 14 RODO; środki zabezpieczające przetwarzanie danych osobowych oraz obowiązek zachowania tajemnicy.

Inne teksty tego samego autora