Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Tom 126 (2021)

Odpowiedzialność karna komornika sądowego za złożenie fałszywego oświadczenia majątkowego

  • Sebastian Kowalski
DOI
https://doi.org/10.19195/0137-1134.126.16
Przesłane
22 grudnia 2021
Opublikowane
21-12-2021

Abstrakt

Celem opracowania jest przybliżenie zagadnienia odpowiedzialności karnej komornika sądowego za złożenie fałszywego oświadczenia majątkowego. Z jednej strony autor omawia ustawowe znamiona czynu zabronionego z art. 233 § 6 k.k. w perspektywie zachowania polegającego na złożeniu nieprawdziwego w swej treści oświadczenia majątkowego, z drugiej zaś przedstawia karnoprawne następstwa przypisania wymienionego przestępstwa. W ocenie autora obowiązujące rozwiązania legislacyjne dotyczące odpowiedzialności karnej komornika sądowego za złożenie fałszywego oświadczenia majątkowego są nadmiernie represyjne. W szczególności są one — w zakresie sankcji — dalej idące niż następstwa złożenia fałszywego oświadczenia majątkowego przez premiera, ministra, czy wiceministra. De lege ferenda autor postuluje przede wszystkim ujednolicenie odpowiedzialności karnej funkcjonariuszy publicznych za podanie nieprawdziwych danych w oświadczeniu majątkowym.