• Zakaz prowadzenia pojazdów w prawie wykroczeń — uwagi „de lege ferenda”. Część pierwsza

Zakaz prowadzenia pojazdów w prawie wykroczeń — uwagi „de lege ferenda”. Część pierwsza

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.126.6
Katarzyna Łucarz
Google Scholar Katarzyna Łucarz
Anna Muszyńska
Google Scholar Anna Muszyńska
Publikacja:

Abstrakt

W opracowaniu Autorki przedstawiają aktualnie obowiązujący model zakazu prowadzenia pojazdów w prawie wykroczeń. Uwzględniając wątki historyczne, omawiają przyjęte w tym zakresie rozwiązania z zaznaczeniem wątpliwości interpretacyjnych dotyczących wybranych aspektów jego funkcjonowania. Wskazują też obszary, które ich zdaniem dowodzą wadliwości konstrukcji zakazu prowadzenia pojazdów. Rozważaniom w tym zakresie towarzyszą propozycje dalszych modyfikacji, które w opinii autorek prowadzą do bardziej racjonalnych rozwiązań normatywnych. Z uwagi na wielowątkowość poruszanej problematyki opracowanie zostało podzielone na dwie części.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.