Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Tom 126 (2021)

Zakaz prowadzenia pojazdów w prawie wykroczeń — uwagi „de lege ferenda”. Część pierwsza

  • Katarzyna Łucarz
  • Anna Muszyńska
DOI
https://doi.org/10.19195/0137-1134.126.6
Przesłane
21 grudnia 2021
Opublikowane
21-12-2021

Abstrakt

W opracowaniu Autorki przedstawiają aktualnie obowiązujący model zakazu prowadzenia pojazdów w prawie wykroczeń. Uwzględniając wątki historyczne, omawiają przyjęte w tym zakresie rozwiązania z zaznaczeniem wątpliwości interpretacyjnych dotyczących wybranych aspektów jego funkcjonowania. Wskazują też obszary, które ich zdaniem dowodzą wadliwości konstrukcji zakazu prowadzenia pojazdów. Rozważaniom w tym zakresie towarzyszą propozycje dalszych modyfikacji, które w opinii autorek prowadzą do bardziej racjonalnych rozwiązań normatywnych. Z uwagi na wielowątkowość poruszanej problematyki opracowanie zostało podzielone na dwie części.

Inne teksty tego samego autora