• Konstytucyjne gwarancje wolności mediów w niemieckim systemie prawa

Konstytucyjne gwarancje wolności mediów w niemieckim systemie prawa

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.127.5
Agnieszka Malicka
Google Scholar Agnieszka Malicka
Publikacja:

Abstrakt

Historia gwarancji swobodnego wyrażania poglądów sięga w Niemczech roku 1848 i jest uważana za jedno z najważniejszych praw podstawowych. Współcześnie wolność wyrażania poglądów zawarta jest w art. 5 Ustawy Zasadniczej. Stanowi ona konstytucyjną podstawę niezakłóconego funkcjonowania wszystkich mediów w Niemczech, opartego na niezależności i pluralizmie. Znaczenie wolności wyrażania poglądów dla rozwoju demokratycznego państwa prawa wielokrotnie w swoich orzeczeniach podkreślał Federalny Trybunał Konstytucyjny.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.