• Okazanie w polskiej praktyce śledczej. Problemy systemowe

Okazanie w polskiej praktyce śledczej. Problemy systemowe

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.127.21
Piotr Herbowski
Google Scholar Piotr Herbowski
Publikacja:

Abstrakt

Okazanie jest jedną z najważniejszych i najczęściej przeprowadzanych czynności procesowych służących identyfikacji sprawców przestępstw w polskiej praktyce śledczej. Jest ono dotknięte jednak poważnymi uchybieniami na etapie organizacji i w trakcie oceny jej wyników. Celem tego artykułu jest wskazanie źródeł tych problemów, które mają w dużej mierze charakter systemowy i wymagają pilnej zmiany. Realizacja przedstawionych postulatów służyłaby niewątpliwie ochronie niesłusznie oskarżonych przed wpływem fałszywych identyfikacji. W przypadku okazania nabiera to szczególnego znaczenia, gdyż błędne rozpoznanie przez świadków jest główną przyczyną pomyłek sądowych.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.