• Inicjowanie postępowania karnego — zarys problematyki w kontekście spraw przeciwko wiarygodności dokumentów

Inicjowanie postępowania karnego — zarys problematyki w kontekście spraw przeciwko wiarygodności dokumentów

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.127.24
Justyna Żylińska
Google Scholar Justyna Żylińska
Publikacja:

Abstrakt

Przedmiotem rozważań podjętych w niniejszym opracowaniu jest zawiadomienie o przestępstwie przeciwko wiarygodności dokumentów i jego skutki procesowe. Jako centralne potraktowano zagadnienie pojęcia i reguł postępowania związanych ze złożeniem zawiadomienia o przestępstwie w tego rodzaju sprawach. Opracowanie skupia się również na analizie możliwości złożenia zażalenia na bezczynność w zakresie rozpoznania zawiadomienia o przestępstwie. Odniesiono się w nim także do reakcji organów ścigania na zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, w tym do możliwości podjęcia czynności sprawdzających realizowanych w celu uzupełnienia w wyznaczonym terminie danych zawartych w zawiadomieniu o przestępstwie lub weryfikacji faktów w tym zakresie.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.