Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Tom 127 (2021)

Charakterystyka umowy dowodowej — zagadnienia wybrane (część I)

  • Aneta Arkuszewska
DOI
https://doi.org/10.19195/0137-1134.127.25
Przesłane
31 grudnia 2021
Opublikowane
31-12-2021

Abstrakt

W opracowaniu omówiono nową instytucję w polskim systemie prawa procesowego cywilnego — umowę dowodową. Charakterystyka przeprowadzona w I części miała na celu przybliżenie: definicji umowy dowodowej, problematyki jej dopuszczalności przed nowelizacją kodeksu postępowania cywilnego ustawą z dnia 4 lipca 2019 roku, czasu jej zawarcia i treści, a także charakteru prawnego umowy dowodowej. Przeprowadzone badanie może umożliwić pełniejsze zrozumienie tejże instytucji, a jednocześnie ułatwić stronom zawieranie odpowiednich porozumień, a sądom dokonywanie ich trafniejszej oceny.