• Reprezentacja spółek kapitałowych z udziałem prokurentów i pełnomocników

Reprezentacja spółek kapitałowych z udziałem prokurentów i pełnomocników

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.127.26
Paweł Czaplicki
Google Scholar Paweł Czaplicki
Publikacja:

Abstrakt

Artykuł stanowi syntetyczny przegląd regulacji prawnych i poglądów doktryny dotyczących zasad udziału prokurentów i pełnomocników w procesie reprezentowania spółek kapitałowych. Artykuł został oparty na metodzie badań dogmatycznych i analizie danych zastanych. W artykule zostały przeanalizowane dwa problemy badawcze kluczowe dla wskazanej tematyki. Opracowanie jest przede wszystkim próbą odpowiedzi na pytanie, jakie są relacje pomiędzy regulacjami przewidzianymi w Kodeksie Spółek Handlowych a przepisami przewidzianymi w Kodeksie cywilnym w zakresie reprezentacji spółek kapitałowych przez prokurentów. Po drugie artykuł stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, na jakich zasadach i w jakich okolicznościach dopuszczalne jest reprezentowanie spółek kapitałowych przez pełnomocników.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.