• Elementy psychologii sądowej w postępowaniu karnym na tle regulacji dotyczących przesłuchania świadków

Elementy psychologii sądowej w postępowaniu karnym na tle regulacji dotyczących przesłuchania świadków

Marta Ostrowska
Google Scholar Marta Ostrowska
Publikacja:
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.