Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

JEDNOSTKA A SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA

Tom 106 (2016): Powszechna ochrona ludności w stanach nadzwyczajnych w zadaniach terenowej administracji publicznej

Uwagi o obowiązkach przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w stanach nadzwyczajnych

  • Jan Gola
  • Joanna Brzezińska
DOI
https://doi.org/10.19195/0137-1134.106.18
Przesłane
13 grudnia 2016
Opublikowane
13-12-2016

Abstrakt

REMARKS ON THE DUTIES OF ATELECOMMUNICATION PROVIDERDURING EXTRAORDINARY MEASURES

The occurrence of extraordinary measures may oblige businesses to perform many duties. Importantly, they can address many spheres of financial activity and, in practice, cause some interpretation doubts. The scope of utilization of extraordinary measures results from the nature of juridical institutions. In case of introduction of extraordinary measures avery important role can be played by legal obligations addressing telecommunication companies. Amultitude of orders and prohibitions concerning specific action in practice may raise some doubts. What is important — in the case of the said duties, many fields of legal institutions will apply. In the era of widespread terrorist threat, legal instruments aimed at telecommunications companies can play an important preventive and preservative role. The relevant services, in cooperation with telecommunication operators, may prevent many tragedies and take care of the security of the state in amore effective way.

Inne teksty tego samego autora