• Tom 106 (2016): Powszechna ochrona ludności w stanach nadzwyczajnych w zadaniach terenowej administracji publicznej

Tom 106 (2016): Powszechna ochrona ludności w stanach nadzwyczajnych w zadaniach terenowej administracji publicznej

Strony redakcyjne i spis treści
Powszechna ochrona ludności w stanach nadzwyczajnych w zadaniach terenowej administracji publicznej, Strony 1 - 8
Pobierz artykuł PDF

STANY NADZWYCZAJNE [187]

Stany nadzwyczajne stan wojenny, stan wyjątkowy, stan klęski żywiołowej w konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
Powszechna ochrona ludności w stanach nadzwyczajnych w zadaniach terenowej administracji publicznej, Strony 19 - 27
Pobierz artykuł PDF
Aspekty prawne bezpieczeństwa publicznego
Powszechna ochrona ludności w stanach nadzwyczajnych w zadaniach terenowej administracji publicznej, Strony 29 - 42
Pobierz artykuł PDF
Pojęcie bezpieczeństwa w obowiązującym systemie prawa — kilka refleksji na temat normatywizacji problematyki bezpieczeństwa
Powszechna ochrona ludności w stanach nadzwyczajnych w zadaniach terenowej administracji publicznej, Strony 43 - 54
Pobierz artykuł PDF
Regulacje stanów nadzwyczajnych w ustawie zasadniczej
Powszechna ochrona ludności w stanach nadzwyczajnych w zadaniach terenowej administracji publicznej, Strony 55 - 67
Pobierz artykuł PDF
Stan wyjątkowy jako przykład stanu nadzwyczajnego w doktrynie francuskiej. Interpretacja pojęcia
Powszechna ochrona ludności w stanach nadzwyczajnych w zadaniach terenowej administracji publicznej, Strony 69 - 80
Pobierz artykuł PDF

WPROWADZENIE [186]

Słowo wstępne
Powszechna ochrona ludności w stanach nadzwyczajnych w zadaniach terenowej administracji publicznej, Strony 11 - 11
Pobierz artykuł PDF
Wprowadzenie
Powszechna ochrona ludności w stanach nadzwyczajnych w zadaniach terenowej administracji publicznej, Strony 13 - 14
Pobierz artykuł PDF
Wprowadzenie dolnośląskiego komendanta wojewódzkiego PSP
Powszechna ochrona ludności w stanach nadzwyczajnych w zadaniach terenowej administracji publicznej, Strony 15 - 16
Pobierz artykuł PDF

ADMINISTRACJA PUBLICZNA A STANY NADZWYCZAJNE [188]

Współdziałanie organów administracji rządowej i samorządowej w stanach nadzwyczajnych
Powszechna ochrona ludności w stanach nadzwyczajnych w zadaniach terenowej administracji publicznej, Strony 83 - 94
Pobierz artykuł PDF
Współczesne reminiscencje absolutystycznego modelu policji administracyjnej
Powszechna ochrona ludności w stanach nadzwyczajnych w zadaniach terenowej administracji publicznej, Strony 95 - 105
Pobierz artykuł PDF
Antycypacyjna rola przepisów planu miejscowego w systemie zapewniania bezpieczeństwa ludności w stanie klęski żywiołowej
Powszechna ochrona ludności w stanach nadzwyczajnych w zadaniach terenowej administracji publicznej, Strony 107 - 121
Pobierz artykuł PDF
Rola terenowej administracji publicznej w zapobieganiu sytuacjom kryzysowym
Powszechna ochrona ludności w stanach nadzwyczajnych w zadaniach terenowej administracji publicznej, Strony 123 - 134
Pobierz artykuł PDF
Rola terenowej administracji publicznej w przygotowaniu ludności do przetrwania w sytuacjach kryzysowych
Powszechna ochrona ludności w stanach nadzwyczajnych w zadaniach terenowej administracji publicznej, Strony 135 - 144
Pobierz artykuł PDF
Ochrona zabytków na wypadek sytuacji kryzysowej
Powszechna ochrona ludności w stanach nadzwyczajnych w zadaniach terenowej administracji publicznej, Strony 145 - 157
Pobierz artykuł PDF
Kompetencje wojewody w stosunku do podmiotów leczniczych w stanach nadzwyczajnych
Powszechna ochrona ludności w stanach nadzwyczajnych w zadaniach terenowej administracji publicznej, Strony 159 - 170
Pobierz artykuł PDF

JEDNOSTKA A SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA [189]

Ograniczenie konstytucyjnych wolności i praw osobistych w czasie trwania stanów nadzwyczajnych
Powszechna ochrona ludności w stanach nadzwyczajnych w zadaniach terenowej administracji publicznej, Strony 173 - 191
Pobierz artykuł PDF
Przedsiębiorcy i ich sytuacja prawna w stanach nadzwyczajnych
Powszechna ochrona ludności w stanach nadzwyczajnych w zadaniach terenowej administracji publicznej, Strony 193 - 205
Pobierz artykuł PDF
Uwagi o obowiązkach przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w stanach nadzwyczajnych
Powszechna ochrona ludności w stanach nadzwyczajnych w zadaniach terenowej administracji publicznej, Strony 207 - 216
Pobierz artykuł PDF
Ograniczenie działalności telekomunikacyjnej w stanie wojennym i stanie wyjątkowym
Powszechna ochrona ludności w stanach nadzwyczajnych w zadaniach terenowej administracji publicznej, Strony 217 - 229
Pobierz artykuł PDF
Wybrane aspekty prawne zapewnienia bezpieczeństwa imprez masowych jako jednego z warunków bezpieczeństwa publicznego
Powszechna ochrona ludności w stanach nadzwyczajnych w zadaniach terenowej administracji publicznej, Strony 231 - 243
Pobierz artykuł PDF
Bezpieczeństwo zdrowotne obywateli w państwowym systemie bezpieczeństwa wewnętrznego
Powszechna ochrona ludności w stanach nadzwyczajnych w zadaniach terenowej administracji publicznej, Strony 245 - 257
Pobierz artykuł PDF
Ubezpieczenia indywidualne minimalizujące skutki występowania zagrożeń
Powszechna ochrona ludności w stanach nadzwyczajnych w zadaniach terenowej administracji publicznej, Strony 259 - 267
Pobierz artykuł PDF
Pomoc finansowa podmiotów prywatnych udzielana jednostkom w stanach nadzwyczajnych
Powszechna ochrona ludności w stanach nadzwyczajnych w zadaniach terenowej administracji publicznej, Strony 269 - 280
Pobierz artykuł PDF

„USTAWY POŻARNICZE” W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA [190]

Jak powstawały „ustawy pożarnicze” — wspomnienia
Powszechna ochrona ludności w stanach nadzwyczajnych w zadaniach terenowej administracji publicznej, Strony 283 - 292
Pobierz artykuł PDF
Psychospołeczne podstawy tworzenia ustaw o ochronie przeciwpożarowej i Państwowej Straży Pożarowej
Powszechna ochrona ludności w stanach nadzwyczajnych w zadaniach terenowej administracji publicznej, Strony 293 - 305
Pobierz artykuł PDF
Socjologiczna analiza partycypacji Państwowej Straży Pożarnej w ochronie ludności w stanach nadzwyczajnych
Powszechna ochrona ludności w stanach nadzwyczajnych w zadaniach terenowej administracji publicznej, Strony 307 - 318
Pobierz artykuł PDF
Organizacja działań ratowniczych podczas zdarzeń drogowych
Powszechna ochrona ludności w stanach nadzwyczajnych w zadaniach terenowej administracji publicznej, Strony 319 - 330
Pobierz artykuł PDF
Krajowy system ratowniczo-gaśniczy w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa
Powszechna ochrona ludności w stanach nadzwyczajnych w zadaniach terenowej administracji publicznej, Strony 331 - 343
Pobierz artykuł PDF