• Przedsiębiorcy i ich sytuacja prawna w stanach nadzwyczajnych

Przedsiębiorcy i ich sytuacja prawna w stanach nadzwyczajnych

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.106.17
Tadeusz Kocowski
Google Scholar Tadeusz Kocowski
Publikacja:

Abstrakt

ENTREPRENEURS AND THEIR LEGAL SITUATION DURING EXTRAORDINARY MEASURES

Extraordinary measures limit freedoms and rights of individual’s and entrepreneurs. Freedom of business activity can, however, be limited to alarger extent than constitutional freedoms and rights of individuals. So the situation of entrepreneurs is subject to greater restrictions than the situation of individuals.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.