Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Recenzje

Tom 105 (2016)

Międzynarodowa ochrona praw człowieka — współczesne problemy na świecie, pod redakcją Mariusza Jabłońskiego, Tomasza Jurczyka, Patryka Gutierreza, E-Wydawnictwo. Prawnicza i  Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i  Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Seria: e-Monografie Nr 63, ISBN 978-83-61370-59-8, Wrocław 2015, ss. 275

  • Radosław Grabowski
DOI
https://doi.org/10.19195/0137-1134.105.16
Przesłane
27 stycznia 2017
Opublikowane
27-01-2017