Tom 105 (2016)

Artykuły

Liberalizm Thomasa Paine’a
Strony 11 - 39
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.105.1
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Pozycja fundacji w sferze prowadzonej przez nią działalności leczniczej
Strony 41 - 48
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.105.2
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Partycypacja społeczna na tle zasady zrównoważonego rozwoju
Strony 49 - 56
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.105.3
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
The directive for general prevention in empirical approach. Author’s research
Strony 57 - 70
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.105.4
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Zawieszenie zwrotu kosztów opieki zdrowotnej a dyrektywa transgraniczna
Strony 71 - 84
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.105.5
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Agraryzm i jego wyraz w myśli społeczno-ekonomicznej F. Bujaka, W. Stysia i W. Grabskiego
Strony 85 - 108
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.105.6
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Prawna dopuszczalność rezygnacji z wybranych dochodów własnych gmin
Strony 99 - 108
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.105.7
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Extraterritorial application of Human Rights Treaties and the Universal Repression in international criminal law
Strony 109 - 117
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.105.8
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Edukacja osób niepełnosprawnych jako dobro wspólne na tle rozważań administracyjnoprawnych
Strony 119 - 142
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.105.9
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
O  potrzebie wzmocnienia ochrony przedsiębiorców oraz innych podmiotów niebędących konsumentami przed nadużyciami wolności kontraktowej
Strony 143 - 158
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.105.10
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Instrumentalizacja prawa zamówień publicznych w Unii Europejskiej w kontekście kryteriów oceny ofert
Strony 159 - 172
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.105.11
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Wpływ regulacji prawnej Karta nauczyciela na wydatki inwestycyjne gmin — na przykładzie gminy Mirsk
Strony 173 - 192
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.105.12
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Zasady techniki prawodawczej w Polsce i Unii Europejskiej
Strony 193 - 208
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.105.13
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Charakter i przedmiot porozumień zbiorowych z udziałem agencji pracy tymczasowej
Strony 209 - 217
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.105.14
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Administrator Bezpieczeństwa Informacji a Inspektor Ochrony Danych na tle regulacji krajowych i  unijnych — wybrane zagadnienia
Strony 219 - 236
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.105.15
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF