• Czy potrzebne jest neuroprawo? T. Matthias Spranger editor, International Neurolaw. A  comparative analysis, Springer Heidelberg Dordrecht- London-New York 2012, ss. 424

Czy potrzebne jest neuroprawo? T. Matthias Spranger editor, International Neurolaw. A  comparative analysis, Springer Heidelberg Dordrecht- London-New York 2012, ss. 424

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.105.17
Joanna Helios
Google Scholar Joanna Helios
Wioletta Jedlecka
Google Scholar Wioletta Jedlecka
Publikacja:
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.