• Refugees and migrants as a subject of rights according to international law and organizations

Refugees and migrants as a subject of rights according to international law and organizations

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.115.5
Tomasz Słapczyński
Google Scholar Tomasz Słapczyński
Publikacja:

Abstrakt

UCHODŹCY I MIGRANCI JAKO PODMIOTY PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO

Praca podejmuje próbę ukazania problemu uchodźców i osób migrujących, jako ważny aspekt prawa międzynarodowego, który wpływa na sytuację społeczną, polityczną i ekonomiczną państw. Może to generować zyski i straty dla państw uczestniczących w procesie na różnych płaszczyznach. Razem z imigracją rosną wydatki związane z procesem administracyjnym, ale rośnie także potencjalny kapitał ludzki. Zależy to od polityki państwa — czy potrafi wykorzystać zaistniały potencjał i czy jest to możliwe ze względu na kulturę lub wykształcenie. Czasami zobowiązanie wynikające z prawa międzynarodowego nie wystarcza, aby przekonać społeczeństwo, że przyjmowanie uchodźców jest słuszne. Migracja między państwami jest niejako naturalnym procesem. Jest ona generowana przez różne czynniki. Prawo międzynarodowe pozwala je uporządkować i sklasyfikować tak, aby jednostki, które we własnym kraju napotykają poważne problemy, mogły spróbować żyć gdzie indziej.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.