Tom 115 (2018)

W kwestii stosunków zachodzących w sferze zewnętrznej i wewnątrzorganizacyjnej stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego
Strony 9 - 17
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.115.1
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Dopuszczalność opodatkowania odszkodowania uzyskanego od Skarbu Państwa w świetle standardów ochronnych Europejskiej konwencji praw człowieka
Strony 19 - 39
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.115.2
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Transparentność finansów partii politycznych a utrata prawa do subwencji z budżetu państwa
Strony 41 - 55
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.115.3
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Granice umocowania prokurenta samoistnego
Strony 57 - 67
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.115.4
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Refugees and migrants as a subject of rights according to international law and organizations
Strony 69 - 80
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.115.5
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Źródła finansowania ochrony zdrowia w Polsce i we Włoszech
Strony 81 - 95
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.115.6
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Bezwzględny zakaz reklamy kancelarii adwokackich w realiach współczesnego funkcjonowania rynku usług prawniczych
Strony 97 - 106
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.115.7
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Prawne formy działania Komitetu Stabilności Finansowej
Strony 107 - 129
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.115.8
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
The derivative concept of legal interpretation in EU law
Strony 131 - 144
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.115.9
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Konstrukcja finansowego stosunku prawnorynkowego a nadzór makroostrożnościowy na rynku ubezpieczeniowym
Strony 145 - 161
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.115.10
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Kilka uwag o podstawach prawnych ograniczeń dostępu do broni palnej w Polsce
Strony 163 - 174
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.115.11
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF