Tom 115 (2018)

Opublikowane: 26-02-2019

W najnowszym numerze „Przeglądu Prawa i Administracji” zamieszczone zostały opracowania poświęcone zagadnieniom prawnym — ze szczególnym uwzględnieniem prawa publicznego, prawa karnego, administracyjnego, podatkowego oraz prawa cywilnego. Spektrum problemów naukowych jest szeroki, w zamierzeniu ma przybliżyć Czytelnikowi stosunkowo rzadko poruszane w dotychczasowej literaturze zagadnienia. Publikacja ma na celu dotarcie do jak najszerszego kręgu odbiorców, zarówno zajmujących się naukowo i zawodowo problematyką prawa i ekonomii, jak i studentów oraz innych osób zainteresowanych zagadnieniami z zakresu prawa polskiego oraz porządków prawnych państw trzecich.