Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 115

Published 26 lutego 2019

Issue description

W najnowszym numerze „Przeglądu Prawa i Administracji” zamieszczone zostały opracowania poświęcone zagadnieniom prawnym — ze szczególnym uwzględnieniem prawa publicznego, prawa karnego, administracyjnego, podatkowego oraz prawa cywilnego. Spektrum problemów naukowych jest szeroki, w zamierzeniu ma przybliżyć Czytelnikowi stosunkowo rzadko poruszane w dotychczasowej literaturze zagadnienia. Publikacja ma na celu dotarcie do jak najszerszego kręgu odbiorców, zarówno zajmujących się naukowo i zawodowo problematyką prawa i ekonomii, jak i studentów oraz innych osób zainteresowanych zagadnieniami z zakresu prawa polskiego oraz porządków prawnych państw trzecich.