• Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „Protecting European Union Values: Breaches of Article 2 TEU and their Consequences” Warszawa, 14–15 września 2017 roku

Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „Protecting European Union Values: Breaches of Article 2 TEU and their Consequences” Warszawa, 14–15 września 2017 roku

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.115.13
Iga Małobęcka-Szwast
Google Scholar Iga Małobęcka-Szwast
Publikacja:
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.