Tom 125 (2021)

Artykuły

Postawy motywacyjne polskich podatników wobec płacenia podatków
Strony 11-23
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.125.1
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Wydanie uprzedniego porozumienia cenowego po wprowadzeniu zmian ustawowych. Wniosek o wydanie uprzedniego porozumienia cenowego
Strony 25-37
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.125.2
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Rodzaje uprzednich porozumień cenowych w regulacjach ustawowych i praktyce ich stosowania
Strony 39-50
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.125.3
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Podatki samorządowe. Wybrane zagadnienia
Strony 51-65
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.125.4
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Praktyczne problemy zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym
Strony 67-87
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.125.5
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Telefoniczne załatwienie sprawy administracyjnej
Strony 89-105
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.125.6
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Charakter prawny zaświadczeń wydawanych przez podmioty prywatne oraz procedura ich wydawania
Strony 107-122
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.125.7
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Przyjęcie i odmowa przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wyników zgłoszonych prac geodezyjnych — wybrane zagadnienia
Strony 123-136
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.125.8
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Prawne aspekty rozwoju wysokotemperaturowych reaktorów jądrowych w Polsce — głos w dyskusji
Strony 137-161
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.125.9
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Przyszłość samorządu terytorialnego w dobie globalizacji
Strony 163-177
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.125.10
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Status prawny elektronicznej karty przekazania odpadów
Strony 179-193
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.125.11
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Uprawnienia kuratora osoby nieobecnej w postępowaniu administracyjnym
Strony 195-207
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.125.12
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Wstrzymanie wykonania uchwały lub zarządzenia organu jednostki samorządu terytorialnego jako akt nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego
Strony 209-225
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.125.13
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Administracyjnoprawne, cywilnoprawne oraz inne formy działania w obrębie postępowań o udostępnienie informacji w celu ponownego jej wykorzystywania
Strony 227-243
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.125.14
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Wojewódzka komisja ds. orzekania o zdarzeniach medycznych a wojewoda — role i zakresy odpowiedzialności w zakresie przetwarzania danych osobowych
Strony 247-258
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.125.15
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Status administratora w rejestrach państwowych
Strony 259-268
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.125.16
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Wykorzystanie mediów społecznościowych w sektorze publicznym w kontekście wymogów wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
Strony 269-281
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.125.17
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Administrator i podmiot przetwarzający w usługach chmurowych dla administracji publicznej. Wnioski ze sporu między administracją unijną a Microsoftem
Strony 285-301
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.125.18
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
O zakazie stosowania kar cielesnych wobec małoletnich. Polemika z artykułem Wioletty Jedleckiej
Strony 305-313
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.125.19
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF