• Przyszłość samorządu terytorialnego w dobie globalizacji

Przyszłość samorządu terytorialnego w dobie globalizacji

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.125.10
Jolanta Blicharz
Google Scholar Jolanta Blicharz
Lidia Zacharko
Google Scholar Lidia Zacharko
Publikacja:

Abstrakt

Rozważania nad przyszłością samorządu terytorialnego w warunkach zmieniającego się dynamicznie otoczenia administracji publicznej potwierdzają złożoność problemów, które są przedmiotem szerokiego dyskursu naukowego. W zglobalizowanym świecie skuteczność zarządzania społecznością lokalną wymaga zinstytucjonalizowanej współpracy pomiędzy sektorem publicznym (samorządowym), gospodarczym i społecznym.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.