Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Tom 125 (2021)

Przyszłość samorządu terytorialnego w dobie globalizacji

  • Jolanta Blicharz
  • Lidia Zacharko
DOI
https://doi.org/10.19195/0137-1134.125.10
Przesłane
16 grudnia 2021
Opublikowane
16-12-2021

Abstrakt

Rozważania nad przyszłością samorządu terytorialnego w warunkach zmieniającego się dynamicznie otoczenia administracji publicznej potwierdzają złożoność problemów, które są przedmiotem szerokiego dyskursu naukowego. W zglobalizowanym świecie skuteczność zarządzania społecznością lokalną wymaga zinstytucjonalizowanej współpracy pomiędzy sektorem publicznym (samorządowym), gospodarczym i społecznym.

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>