• Odwołanie bezterminowego poręczenia za dług przyszły