• Bibliografia prac naukowych Profesora Edmunda Kleina