• Tom 314 (2012): Studia historycznoprawne. Dla uczczenia pamięci profesora Edmunda Kleina

Tom 314 (2012): Studia historycznoprawne. Dla uczczenia pamięci profesora Edmunda Kleina

Artykuły

Pamięci Edmunda Kleina 1929–2011
Studia historycznoprawne. Dla uczczenia pamięci profesora Edmunda Kleina, Strony 5 - 8
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Bibliografia prac naukowych Profesora Edmunda Kleina
Studia historycznoprawne. Dla uczczenia pamięci profesora Edmunda Kleina, Strony 9 - 16
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Czy w prawie ateńskim istniał zakaz aborcji?
Studia historycznoprawne. Dla uczczenia pamięci profesora Edmunda Kleina, Strony 17 - 40
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Konfederacja śląsko-morawska z 1389 roku
Studia historycznoprawne. Dla uczczenia pamięci profesora Edmunda Kleina, Strony 41 - 56
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
O powołaniu naszych czasów do ustawodawstwa: konsolidacja, unifikacja, korektura czy kodyfikacja? Polemiki wokół ponderabiliów w sporze o reformę prawa sądowego u schyłku osiemnastowiecznej Rzeczpospolitej
Studia historycznoprawne. Dla uczczenia pamięci profesora Edmunda Kleina, Strony 57 - 77
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Wrocław i okręg wrocławski w wyborach do sejmu prowincjonalnego na Śląsku w XIX i XX wieku
Studia historycznoprawne. Dla uczczenia pamięci profesora Edmunda Kleina, Strony 79 - 107
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Początki polskiego ustawodawstwa z zakresu ochrony wynalazków, wzorów i znaków towarowych w dwudziestoleciu międzywojennym
Studia historycznoprawne. Dla uczczenia pamięci profesora Edmunda Kleina, Strony 109 - 118
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Zwalczanie działalności ugrupowań komunistycznych w polskim prawie karnym okresu międzywojennego
Studia historycznoprawne. Dla uczczenia pamięci profesora Edmunda Kleina, Strony 119 - 140
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Wybór zarządu gminy wiejskiej w Wielkopolsce po uchwaleniu ustawy scaleniowej z 1933 roku
Studia historycznoprawne. Dla uczczenia pamięci profesora Edmunda Kleina, Strony 141 - 153
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Przedawnienie według polskiego Kodeksu zobowiązań z 1933 roku
Studia historycznoprawne. Dla uczczenia pamięci profesora Edmunda Kleina, Strony 155 - 170
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF