• Podwyższenie kapitału zakładowego bez zmiany umowy spółki — problem prawa pierwszeństwa

Podwyższenie kapitału zakładowego bez zmiany umowy spółki — problem prawa pierwszeństwa

Piotr Chylicki
Google Scholar Piotr Chylicki
Publikacja:

Prawo Tom 315 Nr 1 (2013)

Strony od 91 do 101

Abstrakt

Share capital increase under present provisionsof articles of association — pre-emptive right problem

The article relates to the increase of share capital in limited liability company spółka z ograniczoną odpowiedzialnością without altering the articles of association. Particularly, the article encompasses the subject whether it is admissible to restrict the pre-emptive right of current share­holders to subscribe shares in increased capital in the procedure of “simplified increase of capital,” arguments against such admissibility raised both in legal literature and judical opinions and arguments in favor of such admissibility. The thesis presented in the article is that the restriction of exclusion of pre-emptive right of current shareholders is de lege lata admissible in the procedure of “simplified increase of share capital.”

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.