Tom 315 Nr 1 (2013)

Artykuły

Kryteria sprawowanej przez sądy administracyjne kontroli decyzji uznaniowych
315/1, 2013, Strony 7 - 16
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Uczestnictwo nauczyciela akademickiego w pracach organizacyjnych uczelni wyższej
315/1, 2013, Strony 17 - 28
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Uwagi o statusie prawnym diagnosty laboratoryjnego
315/1, 2013, Strony 29 - 41
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Określenia nieostre i klauzule generalne jako wyraz elastyczności prawa podatkowego — zarys problematyki
315/1, 2013, Strony 43 - 55
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Czynności techniczno-procesowe w koncepcji prawnych form działania administracji publicznej
315/1, 2013, Strony 57 - 73
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Funkcje obligacji
315/1, 2013, Strony 75 - 89
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Podwyższenie kapitału zakładowego bez zmiany umowy spółki — problem prawa pierwszeństwa
315/1, 2013, Strony 91 - 101
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Zmiany u podstaw, czyli nowelizacja zasad ogólnych postępowania administracyjnego
315/1, 2013, Strony 103 - 116
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Pełnomocnictwo w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym
315/1, 2013, Strony 117 - 128
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Czynności procesowe stron w postępowaniu sądowoadministracyjnym
315/1, 2013, Strony 129 - 155
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Wzmocniona ochrona dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego — propozycja listy polskich obiektów
315/1, 2013, Strony 157 - 174
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Zamieszkanie w aglomeracji wałbrzyskiej a opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
315/1, 2013, Strony 175 - 193
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
O nieistnieniu trzeciej kategorii podmiotowej w prawie prywatnym
315/1, 2013, Strony 195 - 211
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Ewolucja filozoficznego rozumienia pojęcia kultury
315/1, 2013, Strony 213 - 225
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Normalizacja i harmonizacja wymogów dotyczących wprowadzenia wyrobu do obrotu na terenie Unii Europejskiej jako działania warunkujące rozwój gospodarczy
315/1, 2013, Strony 227 - 240
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Pojęcie hipotek dawnych po nowelizacji ustawy o księgach wieczystych i hipotece — kwestie intertemporalne
315/1, 2013, Strony 241 - 254
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Elie Bertrand a sprawa polska — przekaz idei prawno-politycznych na podstawie nieznanej korespondencji
315/1, 2013, Strony 255 - 271
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Stanowisko asystenta w prokuraturze — uwarunkowania prawne i praktyka
315/1, 2013, Strony 273 - 290
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Ograniczenia w podejmowaniu dodatkowych zajęć i zatrudnienia przez notariuszy
315/1, 2013, Strony 291 - 307
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Sukcesja państw a ciągłość de iure traktatów na podstawie Konwencji wiedeńskiej o sukcesji państw w odniesieniu do traktatów
315/1, 2013, Strony 309 - 327
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Różnicowanie pracowników ze względu na dziedzictwo genetyczne w prawie polskim
315/1, 2013, Strony 329 - 342
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Glosa do wyroku Sądu Generalnego z dnia 1 lipca 2010r. w sprawie T-321/05 AstraZeneca przeciwko Komisji Europejskiej
315/1, 2013, Strony 345 - 355
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Strony redakcyjne i spis treści
315/1, 2013, Strony 1 - 6
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF