• Pojęcie hipotek dawnych po nowelizacji ustawy o księgach wieczystych i hipotece — kwestie intertemporalne

Pojęcie hipotek dawnych po nowelizacji ustawy o księgach wieczystych i hipotece — kwestie intertemporalne

Anna Stangret-Smoczyńska
Google Scholar Anna Stangret-Smoczyńska
Publikacja:

Prawo Tom 315 Nr 1 (2013)

Strony od 241 do 254

Abstrakt

The concept of “old mortgage”following the amendmentsof the Land Register and Mortgage Act —intertemporal issues

Amendments to the Land Register and Mortgage Act that came into force on 20 February 2011 provide a new mortgage structure. As regards old mortgage, the rule is that old regulations are applied to ordinary mortgage and to bail mortgage. However, as regards independent bail mortgage established before the amendments to the Act came into force the new regulations are applied with the exception of regulations regarding disposal of a vacated mortgage rank. Therefore, it is justified to use the concept of old mortgage to ordinary mortgage and to bail mortgage established together with ordinary mortgage only. In the author’s opinion after transferring ordinary mortgage into bail mortgage the old regulations would be applied to the bail mortgage.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.